Kurs Tanıtımı

Sayın Meslektaşlarım, hekimlik mesleği yaşam boyu eğitim gerektiren bir meslektir. Jinekolojik laparoskopik ve histeroskopik cerrahide yaşanan hızlı gelişmeler uzmanlık sonrası eğitimi bir gereksinim haline getirmiştir.
Cerrahi becerilerin kazanılması teorik eğitim yanında beceri laboratuvarlarında eğitimi ve deneyimli cerrahlar ile birlikte karar vermeye, dokuyu tanımaya, cerrahi becerileri öğrenmeye dayanmaktadır.
Laparoskopi eğitiminde teorik bilgiler, laboratuvar eğitimi ve cerrahi deneyim bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır.
Anabilim Dalımız bugüne kadar gerçekleştirdiği pek çok eğitim organizasyonu ile laparoskopik ve histeroskopik cerrahi eğitiminde önemli görevler üstlenmiştir.
Kursumuzun amacı bir ay içerisinde; teorik eğitim, beceri laboratuvarında eğitim ve ameliyathanede bire bir cerrahi eğitim verilmesidir. Kurs sonunda katılım belgesi verilmektedir. İlki 2008 yılı Şubat ayında yapılan kursumuz yılda üç kez Kasım, Şubat ve Haziran aylarında tekrarlanmaktadır. Kursiyer katılımı 5 kişi ile sınırlandırılmıştır. Bazı kurs dönemlerinde kadavra üzerinde de eğitim verilmektedir.
Ayrıca, endoskopik cerrahinin bir ekip işi olduğu prensibi ile hemşireler de eğitim programına katılabilmektedirler. Her eğitim dönemi için hemşire sayısı 5 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Endoskopik cerrahiye ilgi duyan ve bu konuda eğitim almak isteyen herkesi eğitim programımıza davet ediyoruz.

Prof.Dr.İsmail Mete İtil 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı

 

Bilimsel Kurul
Başkan
Prof.Dr.İsmail Mete İtil
Eğitmenler
Prof. Dr. Nedim Karadadaş
Prof. Dr. Sait Yücebilgin
Prof. Dr. Teksin Çırpan
Prof. Dr. Murat Ulukuş
Prof. Dr. M. Coşan Terek
Doç. Dr. Özgür Yeniel
Doç. Dr. Mete Ergenoğlu
Uzm. Dr. Levent Akman
Uzm. Dr. Ali Akdemir
Uzm. Dr. Çağdaş Şahin
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Gürsen Gündem

Prof. Dr. Fuat Akercan

Prof. Dr. Mert Kazandı

Prof. Dr. Serdar Özşener

Prof. Dr. Aydın Özsaran

Prof. Dr. Sermet Sağol

 

 

Laparoskopik ve histeroskopik cerrahi girişimlerin öğrenilmesi jinekoloji hekimine tanı ve tedavide önemli katkı sağlamaktadır. Bu kursun amacı dört hafta süreyle temel jinekolojik laparoskopik ve histeroskopik bilgi,  beceri ve deneyimin kazandırılmasıdır. Kurs sonrasında aşağıdaki bilgi, beceri ve deneyimlerin edinilmesi hedeflenmiştir:

 • Laparoskopi ve histeroskopi ile ilişkili temel anatominin öğrenilmesi
 • Anestezi açısından önemli ölçütlerin anlaşılarak uygun olgu seçimi
 • Laparoskopik ve histeroskopik teknik anlaşılarak uygun olgu seçimi
 • Hastaya ve ailesine işlemin amacı, sağlayacağı yararlar ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi verilerek bilgilendirilmiş hasta onayının alınması
 • Gaz sağlayan sistem, kamera, optik sistem, yıkama sistemi, cerrahi el aletleri, damar kapayıcı sistemler, elektrocerrahi kullanımı konusunda bilgi sahibi olma
 • Hastaya ameliyathanede işleme uygun pozisyonun verilmesi, cerrahi ekibin ve ekipmanın organizasyonu
 • Güvenli batına giriş tekniklerinin bilinmesi
 • Cerrahi işlemlerin en güvenli şekilde basamak basamak nasıl yapılacağının görülmesi
 • Olası komplikasyonların öngörülmesi ve cerrahi sırasında erken fark edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlama

 

Temel Jinekolojik Ve Histeroskopik Cerrahi Kursu Bileşenleri

 • Eğitim teorik dersler ve pratik uygulamalar şeklinde verilecektir. Kursiyerin tüm derslere katılması gerekmektedir. Pratik uygulamalar laboratuvar çalışması ve ameliyathane eğitimi şeklinde gerçekleştirilecektir. Kurs süresi 4 haftadır.
 • Teorik derslerde laparoskopik ve histeroskopik cerrahi uygulamalar ile ilişkili temel konular öğretim üyeleri tarafından kursun birinci haftasında 3 gün anlatılacaktır. Kursiyerin tüm teorik derslere katılımı gereklidir.
 • Beceri laboratuvarı eğitimi kursun birinci haftası 2 gün süreyle yapılacaktır. Beceri laboratuvarındaki eğitim el-göz koordinasyonu, sütür atma becerisi ve sanal eğitimi içermektedir. Laboratuvar eğitimine kurs süresince öğretim üyeleri eşliğinde devam edilecektir. Kursiyer kurs süresince beceri laboratuarında sütür atma ve sanal eğitim konularında çalışabilecektir.
 • Kursun ikinci ve üçüncü haftasında ameliyathanede laparoskopik ve histeroskopik cerrahi işlemler ile ilgili eğitim verilecektir. Hastanın güvenliği öğretim üyesinin sorumluluğundadır ve öğretim üyesi eğitimde kursiyere uygun gördüğü temel cerrahi işlemleri yapabilmesi için fırsat verecektir. Kursiyer cerrahi işlemlerin yapılması yanısıra güvenli batına giriş, kamera tutulması, vajinal yoldan uterin manipülatör yerleştirilmesi ve manipüle edilmesi gibi laparoskopik cerrahinin temel bileşenlerini öğrenecektir. Histeroskopik girişimlerde kavitenin izlenmesi ve polip ekstirpasyonu uygulamalı olarak gösterilecektir.
 • Kursiyer temel ders kitaplarını ve güncel makaleleri okuyarak bilgisini arttırmalıdır.
 • Kurs içinde iki gün süre ile yapılacak olan çalıştay ile laparoskopi ya da histereskopi konusunda deneyimli yurt içinden ya da yurt dışından öğretim üyesi davet edilerek kursiyerlere iki gün süre ile teorik ve pratik eğitim verilmesi sağlanacaktır.
 • Kursiyer tüm bileşenleri tamamladığında eğitiminin tamamlandığı yazılı olarak kendisine bildirilecektir.
 • Kursiyerin kurs öncesi ve sonrası sınav ile teorik bilgisi değerlendirilecektir.
 • Bazı kurs dönemlerinde kadavra eğitimi de kursa eklenmiştir.

Öğrenim Hedefleri

 • Pelvik anatomik yapıların ve organların laparoskopik görünümleri
 • Abdominal duvar katları ve güvenli port yerleştirilmesi
 • Pelvisteki prevezikal, paravezikal, pararektal, vezikovajinal ve presakral boşluklar ve komşulukları
 • Üreter trasesinin tanımlanması
 • Hastaya uygun pozisyon verilmesi, topografik anatominin bilinerek sinir hasarının önlenmesi
 • Elektrocerrahi prensiplerinin anlaşılması, unipolar ve bipolar enerjinin uygun yerlerde kullanımı
 • Damar kapama sistemlerinin işleyiş prensiplerinin anlaşılması ve uygun kullanım yerlerinin belirlenmesi, ultrasonik enerjinin uygun kullanım yerlerinin bilinmesi
 • Anestezi seçimi, Trendelenburg pozisyonu sonucu olguda oluşan hemodinamik değişikliklerin anlaşılması
 • Yakalama, tutma, manipüle etme ve diseksiyonda kullanılan aletlerin parçalarının anlaşılması, alet sterilizasyonunun bilinmesi
 • Optik aletler, kamera sistemleri ve irrigasyon sistemlerinin işleyiş prensiplerinin bilinmesi
 • Veress İğnesi, açık trokar girişi, Palmer noktasının öğrenilmesi ve hastaya uygun en güvenli batına giriş tekniğinin seçilmesi, giriş yerlerinin işlem sonrası uygun olarak kapatılması
 • Göbek, yan port girişi ya da vajen arka forniks kullanılarak dokuların batın dışına alınması, myomlarda morselizasyon prensipleri ve batına doku yaymadan morselize etme teknikleri, vajinal yolla morselizasyon
 • Myomektomi için hasta seçimi, anterior ve posterior lokalizasyondaki myomların cerrahi çıkarılması ve intrakorporeal sütür teknikleri, morselizasyon ve batın dışına alma
 • Aile planlamasında sterilizasyonun yeri, bilgilendirme ve laparoskopik cerrahi teknik
 • Endometrioma olgularında cerrahi kararı, laparoskopik kist çıkarılması, cerrahi sonrası tıbbi tedavi seçenekleri
 • Histeroskopik sistemin bileşenleri, teknik ve polip ekstirpasyonunun cerrahi aşamalarının bilinmesi
 • Güvenli laparoskopik histerektomi, olgu seçimi, manipülatör yerleştirilmesi, üreter hasarını en aza indiren tekniklerin anlaşılması, vajen tepesinin laparoskopik ve vajinal yolla kapatılması
 • Komplikasyonların önlenmesi için anatominin iyi bilinmesi, enerji modalitelerinin uygun kullanımı, komplikasyonların yönetimi

 

Beceri Hedefleri

 • Hastaya uygun bilgilendirmenin yapılması
 • Hastaya ameliyat masasında uygun pozisyonun verilmesi
 • Port, el aletleri kurulması ve uygun kullanımı
 • Bipolar, unipolar, damar kapama, ultrasonik aletlerin kurulumu
 • Batın en güvenli giriş tekniğinin ve yerinin belirlenmesi (kapalı giriş, açık giriş, Palmer noktası)
 • Uygun batın için basıncın belirlenmesi
 • Yan portların planlanan cerrahiye göre girişleri
 • Kamera görüntüsünün ayarlanması
 • Pelvik anatomik yapıları, üreter trasesinin belirlenmesi
 • Doku manipülasyonu
 • Diseksiyon teknikleri, cerrahi işlem teknikleri (öğretim üyesi sorumluluğunda)
 • Kanama durumunda yaklaşım (aspiratör ve bipolar koagulasyonun birlikte kullanımı)
 • Cerrahi işlem sırasındaki komplikasyonların belirlenmesi ve yönetimi